Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UCZNIOSFERA.PL

● 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.uczniosfera.pl, jest prowadzony przez

Szkołę Języka Angielskiego English Melody s.c.

Eliza Pawlik Tomasz Pawlik

z siedzibą przy ul. Wodnej 7, 64-200 Wolsztyn,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem NIP: 9231684836,

REGON: 301631704 i zwany jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

 

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.uczniosfera.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w sklepie internetowym uczniosfera.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie uczniosfera.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę uczniosfera.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie uczniosfera.pl i obejmuje m.in. książki, podręczniki, zabawki, artykuły szkolne, nośniki elektroniczne z muzyką i filmami.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adres email podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres email.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy.

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie sklepu:

Poczta PolskaKurier DPDOdbiór Osobisty w sklepie stacjonarnymDarmowa dostawa
9.50zł – przelew / płatność kartą / płatność PayU 13zł przelew / płatność kartą / płatność PayU 0 zł/ przelew, płatność kartą, za pobraniem Powyżej 200 zł darmowa dostawa
14zł wysyłka za pobraniem 16.50 – wysyłka za pobraniem 0 zł/ przelew, płatność kartą, za pobraniem Powyżej 200 zł darmowa dostawa

Wysyłki realizowane są w terminie od 3 do 7 dni roboczych.

Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić do sklepu stacjonarnego Uczniosfera w Wolsztynie przy ul. Wodnej 13. W miejscu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym KLIENT może samodzielnie odebrać PRODUKT. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru zamówienia z danego punktu.

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w sklepie stacjonarnym KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie 7u dni. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na podany przez KLIENTA adres email w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie uczniosfera.pl.

8. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura lub paragon, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

9. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie uczniosfera.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres email: sklep@uczniosfera.pl. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji email niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 3. Reklamacja produktów

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby: pisemnie na adres: Ucznio Sfera, ul. Wodna 13, 64200 Wolsztyn lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@uczniosfera.pl z dopiskiem “reklamacja”.

3. Wymaga się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Zaleca się również podanie nr konta bankowego w razie zwrotu pieniędzy za towar, produkt..

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania wniosku, pisma.

§ 4 .Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języka Angielskiego English Melody s.c. Eliza Pawlik Tomasz Pawlik z siedzibą przy ul. Wodnej 7, 64200 Wolsztyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem NIP: 9231684836, REGON: 301631704.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego uczniosfera.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie uczniosfera.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres email, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej uczniosfera.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl